I Foreningen NORDEN er vi først og fremmest almindelige, interesserede
borgere, der har en særlig plads i hjertet for Nordens vilde svaner og det høje
nordiske himmelhvælv!
Der er en lys og god stemning forbundet med ”Norden” og ”det nordiske” hos
mange af os, der bor og lever i de nordiske lande – og det er baggrunden for,
at der er en nordisk dimension i næsten alle de aktiviteter, der udfolder sig i
Norden: kunst, musik, litteratur, sport, undervisning, erhverv, forskning,
samfundsindretning osv.
Foreningen NORDEN har skubbet på denne udvikling og vil gøre det fremover –
og vi er glade for, at der på så mange områder kører et fortræffeligt nordisk
samarbejde.
Københavns-afdelingen er en selvstændig enhed under Foreningen NORDEN,
ligesom landets øvrige ca. 120 lokalafdelinger. Foreningen har en
Landsstyrelse, og der er et Landskontor på Østerbro med 15 medarbejdere.
Sådan er foreningen også organiseret i de andre nordiske lande, og alle er
samlet i Foreningerne NORDENs Forbund, der har eget kontor i Malmø. Al
information kan findes på www.foreningen-norden.dk.
I Københavns-afdelingen lægger vi vægt på at informere om og deltage i den
demokratiske proces på de punkter, hvor det forekommer vigtigt, at de
nordiske lande arbejder sammen. Det gælder f.eks. sprog, medier og
folkeretslige forhold. Klima og miljø står også højt på vores dags- orden – det
vil vi gøre meget ud af op til Klimakonferencen 2009.
Som hovedstadsafdeling varetager vi venskabssamarbejde med de andre
nordiske hovedstæder i det årlige Hovedstadstræf (med sit særlige program),
og vi står midt i den rivende udvikling i Øresundsregionen, hvor der er store
opgaver at tage fat på fremover. Vi prøver også at tænke globaliseringen ind i
vores aktiviteter – der er ingen tvivl om, at de nordiske lande vil have gavn af
at støtte hinanden i en global tidsalder.
Og så har vi det hyggeligt og rart sammen, det er en meget vigtig del af
Foreningen NORDENs liv og virke. Kom og vær med – vi er åbne for nye
impulser og kan tilbyde deltagelse i mange spændende arrangementer.